Medlemsavgifter för 2023

Medlemsavgiften gäller för kalenderår. Mot slutet av året tillämpar vi dock följande:
Personer som blir medlemmar efter den 1 okt innevarande år blir automatiskt medlem även för efterföljande år.

OBS
Vill du vara ansluten till SSDF för okt – dec innevarande år så kostar det 290 kr och gäller för kategori S och FS.

 
Kategori SSDF Ansluten Avgift
Senior (S)           Ja 600 kr
Familjemedlem (FS)           Ja 445 kr
Familjejunior, 0-19 år (FJ)           Ja 0 kr
Minor (MI)           Ja 110 kr
Junior, 14-19 år (J)           Ja 170 kr
Medlem, tex dubbelansluten (M)          Nej 350 kr
Stödjande Medlem          Nej minst 200 kr

OBS Stödjande medlemmar har inte rätt att delta i utfärder.

 

För att vara familjejunior eller familjesenior måste det finnas en senior med samma adress.

Hur gör jag för att bli medlem?

Fyll först i formuläret nedan, sedan betalar du in avgift enligt ovan på LM DYKs plusgirokonto 55 36 49-5 eller med Swish nummer 123 299 13 05 . Talongen märker du med Medlemskategori och personnummer . Du får sedan en bekräftelse via e-post eller telefon när vi har tagit emot din inbetalning.

FORMULÄR

   
Sponsor:
   

På gång...  

10 jun 00:00
Dykresa till Gdansk
   

LMDYK på FB  

SFbBox by diaita

   
© Allt innehåll tillhör LMDYK om inget annat anges.