Kompressgruppen

 

http://lmdyk.se/bilder/Asbrink_kompressor.jpg
Vår Åsbrinkkompressor i gamla lokalen (numera såld). Foto: Christian Hollmann © 2003.

För fyllningar av luft i våra dykflaskor har LM DYK idag två kompressorer varav en är i drift. Då vi var tvungna att byta lokal har vi inte haft möjlighet att montera upp vår stationära kompressor.  I stället har vi slutit rabattavtal med olika affärer.

Den portabla kompressorn står under dyksäsongen ombord på Storsjön. Se mer nedan.

Medlemmar i Kompressorgruppen

Styrelsen i föreningen har tillsatt en kompressorgrupp som ansvarar för klubbens kompressorer. Detta ansvar inkluderar att utbilda och organisera kompressorskötare, att handha löpande drift och underhåll av föreningens kompressorer och att säkerställa så att klubbens medlemmar på bästa sätt har tillgång till luftfyllningar. Ett pågående arbete i föreningen är att undersöka och se över lösningar för blandgasfyllningar.

Kompressorgruppen består idag av följande medlemmar:

  • Peter Tuvesson (sammankallande)
  • Åke Johansson ( styrelserepresentant)

 

Kompressor 1

Ombord på dykbåten Storsjön finns en kompressor av märke Bauer Mariner som levererar ca 190 l/m upp till 300 bar. Alla luftfyllningar ombord på Storsjön hanteras av båtens besättning som är utbildad på kompressorn.

http://lmdyk.se/bilder/kompressor1s.jpg
Kompressorn får ledigt plats i en traktorkombi trots sina modiga ca 100 kg.

http://lmdyk.se/bilder/kompressor3s.jpg
Stilstudie av ramverket....och innanmätet.

Kompressorn byggdes om med nytt filtersystem under 2005. Detta innebär att filterlivslängden ökat från 4 timmar till minst 50 timmar.
http://lmdyk.se/bilder/nyttfilter.jpg
Nya filtret med losstagbar ramp för enkel påfyllning

Kompressor 2

Då klubben bytte lokal kunde vi inte installera en kompressor i den nya lokalen.

Men luft i flaskan ordnar du lätt i den butik som vi har rabattavtal med.


 

   
Sponsor:
   

På gång...  

Inga händelser
   

LMDYK på FB  

SFbBox by diaita

   
© Allt innehåll tillhör LMDYK om inget annat anges.