Besättningsutbildning

Inom LM DYK är det medlemmarna själva som utgör besättning vid båtutfärder med Storsjön. För att bli besättning på Storsjön måste man gå en besättningsutbildning som hålls inom klubben.

Besättningen består alltid av en skeppare och en maskinist. Skepparen skall ha minst kustskepparexamen och helst VHF certifikat. Maskinisten bör vara van vid båtar, kunna navigera, och gärna vara händig. Som det fungerar idag får du som du är ny som besättning köra tillsammans med någon som är van att hantera Storsjön så att du får en chans att köra in dig på båten. Ett litet utbildningsprogram finns framtaget.

Som besättning betalar du inget för utfärderna, men du får naturligtvis lite mer ansvar. Det är dessutom rätt kul att köra utfärder.

 

   
Sponsor:
   

På gång...  

Inga händelser
   

LMDYK på FB  

SFbBox by diaita

   
© Allt innehåll tillhör LMDYK om inget annat anges.