Webbgruppen

Webbgruppens uppgift är att:

  • kontinuerligt jobba med att förbättra hemsidan, ur både estetiskt och praktiskt perspektiv
  • uppdatera "statisk" information på hemsidan (t.ex. klubbinfo, regler, avtal, m.m.)
  • granska och homogenisera löpande information från andra författare (t.ex. utfärdsberättelser, aktiviteter i kalendern, m.m.)
  • implementera ändringar som styrelsen begär

Notera att det är fler personer utöver webgruppen som kan publicera information på hemsidan. Detta beror på att klubben vill uppmuntra till mer aktuell information om kommande och utförda aktiviteter, utan att lägga alltför mycket arbete på ett fåtal personer (webgruppen).

För närvarande består webgruppen av:

  • Mikael Andersson
  • Åke Johansson
   
Sponsor:
   

På gång...  

Inga händelser
   

LMDYK på FB  

SFbBox by diaita

   
© Allt innehåll tillhör LMDYK om inget annat anges.