Medlemsförmåner

"Vad får jag egentligen för mina pengar, när jag betalar medlemsavgift till klubben?"

I en idéell klubb som LM DYK så går pengarna oavkortat till klubbens verksamhet. Styrelsen arbetar kontinuerligt för att dessa pengar ska användas på bästa möjliga sätt inom klubben.

Den stora fördelen med en idéell klubb är att vi är många personer som delar på ett fåtal fasta kostnader, vilket innebär lägsta möjliga kostnad per person. En annan fördel är att vi tack vare vår storlek har möjlighet att förhandla oss till fördelaktiga avtal med tredje part; avtal som alla medlemmar har rätt att nyttja.

För närvarande är de stora delarna:

Dessutom brukar vi kunna erbjuda:

  • föredrag
  • studiebesök
  • kurser
  • subventionering av övriga klubbaktiviteter
  • Dykning vid Vagnhärad

För mer information, klicka på en medlemsförmån i menyn.

   
Sponsor:
   

På gång...  

Inga händelser
   

LMDYK på FB  

SFbBox by diaita

   
© Allt innehåll tillhör LMDYK om inget annat anges.