Mall:Tips1

Från DYKOPEDIA
Hoppa till: navigering, sök

Mer om syrgas

Oxygen, eller som den populärt kallas: syrgas, är en förutsättning för människans och alla högre djurs fortlevnad. Vi alla är anpassade för att leva i en atmosfär med ca 1/5 oxygen och resten inertgas. Så länge allt förblir på detta vis händer inget akut, men om man utsätter människan för annorlunda förhållanden kan både akuta och kroniska problem uppstå.

Redigera