Gaser

Från DYKOPEDIA
Hoppa till: navigering, sök

Luft

Den vanligaste andningsgasen inom dykning. Kan ibland (sällsynt) kallas för "Nitrox 21" eller "EAN 21". ca 21% syre och 78% kväve.

Nitrox

Gasblandning med andra procentsatser av kväve och syre än luft (dvs. syrehalt som överstiger 21%)

Se nitrox

Trimix

Trimix är ett samlingsbegrepp för olika blandningar av syre, kväve och helium som används som andningsgas vid teknisk dykning.

Syftet med att blanda i helium är att denna gas inte påverkar kroppen på samma sätt som kväve. Helium är inte narkotiskt vid höga koncentrationer som kväve är (och även syre). Därmed minskar risken för djupberusning respektive syreförgiftning. Helium är mycket lättare än luft vilket gör att andningsarbetet minskar vilket motverkar koldioxidförgiftning. Ur dekompressionshänseende är helium snabbare in och ut ut kroppen. Detta gör att man knappast dyker med direktuppstigning, men att man får mycket effektiva ytintervaller. Helium dyks oftast i blandningar med låg syrehalt. Därför är gasbyte i samband med dekompression mycket vanlig (syrehalten ökas successivt ju närmare ytan man kommer).

Man kan därför dyka både djupare med trimix än med både luft och nitrox.

Det vanliga är att använda trimix på djupet och sen dekomprimera (vädra ut inertgas, vanligen kväve och helium) med högre och högre fraktion syre ju närmare ytan man kommer.

Nitrox och trimix kombineras ofta och trimix är en fortsättning av nitrox. Kunskaper om Nitrox/Enriched air är därför ett krav vid mer avancerad tekniska dykutbildningar.

Helitrox

Helitrox är hyperoxisk. Mellan 26 och 30% oxygen, 13-17% helium. Genom att blanda in helium minskar man effekten kväve, djupberusning. Den ökade syrehalten gör att dekompressionen blir hanterlig.

Det finns färdiga tabeller för mixen.

Se teknisk dykning för mer information om andra gasblandningar, för- och nackdelar, i jämförelse med vanlig nöjesdykning (på luft).

Heliair

En trimix där man utgår från luft (air) och blandar in helium. (Rent praktiskt börjar man med helium och toppar med luft).

En nackdel med Heliair är att den innehåller för lite syre för en given mängd helium.

Om man i stället för luft toppar med 32% nitrox så får man GUEs standardblandingar.

Kväve

Den övervägande delen i luft.

Se Kvävenarkos. Se kväve.

Argon

Används inom teknisk dykning som dräktgas. Anledningen till detta är att Argon har sämre värmeledningsförmåga än tex luft och Nitrox och isolerar därför dykaren bättre. Att använda Argon som dräktgas motsvarar ungefär ett 50% tjockare underställ när man använder luft som dräktgas. Se, Why Argon?.

Detta förutsätter dock att man lyckas byta luften i dräkt och undersätll mot Argon.

Se mer här: Argon

Det finns dokumenterat dykare som dykt/experimenterat med Argox. T.ex. använde A. A. Bühlmann argox som dekogas på 1960-talet.

Syrgas

100% syre. Vanligt misstaget för luft.

Syre har många egenskaper som är viktiga att tänka på vid dykning (både hur hög halt respektive djup).

Används inom teknisk dykning som dekogas, samt vid blandning av nitrox och trimix.

Syrgas är också den ena gasen i helslutna återandningsapparater.

Medicinsk syrgas avvänds också inom sjukvården (bland annat vid mildring av tryckfallssjuka/minskning av kvävekoncentration i kroppen).

Se mer här: Syrgas
Se mer här: Syre

Väte

Bildar tillsammans med syre gasblandningen hydrox. En nackdel är att om man blandar väte och syre bildas högexplosiv knallgas. Men blandningen är inte explosiv så länge syrehalten hålls under ca 4%.

Arne Zetterström var en pionjär inom hydroxdykningen.

Se väte.

Gasblandning

Mängden (procentsatsen) av olika gaser i det man dyker med. Jämför med Luft, Nitrox och Trimix ex.

Hur man fyller sina flaskor så att man får rätt innehåll. Se gasblandning.