Dykpraxis

Från DYKOPEDIA
Hoppa till: navigering, sök

Med dykpraxis kan man mena två olika saker:

  • Allmänt vedertagna riktlinjer för dykning.
  • En skrift utgiven av SSDF som ger förbundets syn på hur dykning bör bedrivas i medlemsklubbarna. 2009 års version är på 242 st A5-sidor. Dykopedian innehåller som jämförelse just nu 900 artiklar. I SSDFs "Normer & Krav 2009: Bestämmelser för utbildare" står det att "Utbildare skall följa SSDF:s Normer & krav, instruktörsanvisningar och Dykpraxis samt verka för att elever utbildas på ett tryggt sätt och själva följer Dykpraxis".

SSDFs Dykpraxis på nätet Obs. SSDF har ett webbpubliceringsverktyg som döper om sidor lite som det faller sig. Denna länk kan därför behöva uppdateras.